المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقرير عن watchdog.exe هل هو فيروس ام برنامج ؟Rise Company
17-05-2019, 03:38
تقرير عن فيروس watchdog.exe virus هل هو فيروس ام برنامج ؟
What is watchdog.exe? Is watchdog.exe spyware or a virus?
بيظهر بجانب الساعة كلب بلون بنى Brown Dog
https://www.rise.company/forum/images/imported/2019/05/16.jpg.

وظيفة عمل watchdog.exe

A software monitor and recovery tool, the Watchdog-O-Matic application can be used to monitor any Windows program. It will track performance and allow you to prioritize the application for receiving vital resources over other programs. It will also alert you immediately to any impending crashes or errors. Additionally, in some cases Watchdog-O-Matic can isolate the cause of a program crash and allow the application to continue to run unimpeded. Krakkelflap has a variety of Information Technology software available for free, as well as professional versions for a fee. They focus on distributing oversight and networking software.https://www.rise.company/forum/images/imported/2019/05/2.gif
If you want a detailed security rating about your watchdog.exe (and all other running background processes) read the following user opinions, and download the free trial version of Security Task Manager (https://www.neuber.com/taskmanager/?ref=neuber3).

هل watchdog.exe فيروس ؟

WatchDog.exe is a legitimate process file popularly known as VLC Media Player. It belongs to WatchDog application developed by VideoLAN Team. The application does what it says, it ‘watches’ other applications to ensure they are functioning well. It is located in C:\Program Files by default. Malware programmers create files with virus scripts and name them after WatchDog.exe with an intention to spread virus on the internet.
Affected Platform: Windows OS
How to check if your computer is infected with WatchDog.exe malware?
Keep an eye for the following symptoms to see if your PC is infected with WatchDog.exe malware:


Internet connection fluctuates
WatchDog.exe takes too much CPU space
PC slows down significantly
Browser automatically redirects to some irrelevant websites
Unsolicited ads and popups starts appearing
Screen freezes constantly

Take the following steps to diagnose your PC for possible WatchDog.exe malware attack:
Step 1: Simultaneously press CTRL+ALT+DEL keys to open Task Manager.
Step 2: If you notice the file located outside C:\Program Files, then you should run an antivirus scan to get rid of the malware.
How to remove WatchDog.exe malware from system using Comodo Antivirus?
Step 1: Download the award-winning Free Antivirus (https://antivirus.comodo.com/?af=7639).
Step 2: Installation configuration frames will be displayed. Select the configuration you would like to apply.
Step 3: After network detection is complete, press “Close” button for a scan window.
Step 4: Restart your PC.
Step 5: It will take some time for the Comodo Internet Security to update the antivirus.
Step 6: Proceed with a quick scan that automatically begins after the update.
Step 7: If threats are found during the scanning, you will be prompted with an alert screen.
Step 8: Comodo Antivirus will remove the WatchDog.exe virus from your computer including all other malwares!

Note: Any malware can be named anything - so you should check where the files of the running processes are located on your disk. If a "non-Microsoft" .exe file is located in the C:\Windows or C:\Windows\System32 folder, then there is a high risk for a virus, spyware, trojan or worm infection! Check it out! (https://www.neuber.com/taskmanager/?ref=neuber4)

-------------------------------------------------------------------------
اراء المستخدمين عن watchdog.exe

Average user rating of watchdog.exe: based on 46 votes. Read also the 47 reviews.
257 users ask for this file. 31 users rated it as not dangerous. 5 users rated it as not so dangerous. 5 users rated it as neutral. 2 users rated it as little bit dangerous. 3 users rated it as dangerous. 6 users didn't rate it ("don't know").

ردود المستخدمين عن watchdog.exe

It is part of a scanner program MAC27Part of Motorola's phone tools RANDOLPH KINNEYMobile Phone Tools - Checks for PhoneconectionIt is a watchdog of Voetbal International a dutch soccer weakmagazine See also: Link (http://www.vi.nl/vi/show/id=59424/sc=8c3ead) BoukiePart of mustek scanner programs and also used for motorola's phone tools (data cable program for motorola cell phones) Ian QuismOMotorola's phone tools for pc chirsAll programs can be compromised.. This Prog is a Resident security program that monitors changes in registry part of Reg Run which is the best security intigrator I have found See also: Link (http://www.greatis.com/) Wmmotorola phone tools 7.RaveMobile Phone Tools go-fastnothing really it got auto installed after I installed a program called mobile PhoneTools for a Motorola Phone See also: Link (http://motorola.com) giorgio torricelliIt's also used for some of Oakley Networks remote monitoring products. See also: Link (https://www.neuber.com/cgi-bin/stm/safe-to.pl?www.oakleynetworks.com$6V2$1MEZ) secadaIts from Voetbal International a Dutch soccer weekmagazine- like boukie said. TetMotorola Phone Tools GregMotorola Mobile Phone Tools BrodaJust installed motorola phone tools and Watchdog.exe is starting up after reboot. There may be other programs that have Watchdog.exe file included, but in my situation it is resident in the Motorola program set, DephKeyMotorola Mobile Phone Tools Motorola ModderMotorola Phone tools connection watcher TonyIt's a Fortinet service Cartecpart of motoral phone tools maureenMotorola Phone Tools RogerMotorola mobile PhoneTools I do NOT know...Part of Motorola's phone tools, remained after uninstalled tymesit came with mobilephone tools RobJust installed motorola phone tools and Watchdog.exe is starting up after reboot. There may be other programs that have Watchdog.exe file included, but in my situation it is resident in the Motorola program set,can't move it even with dir move. TomWMotorola Phone Tools DavidMobile Phone Tools (program for interacting between your PC and your Motorola mobile phone - the exe runs auto at startup and simply sits there and tells the PC when your phone is plugged in) See also: Link (https://www.neuber.com/cgi-bin/stm/safe-to.pl?*www.fbmsoftware.com/spyware-net/Process/WatchDog_exe/2922/$KC5$1OWH) aido727Motorola Mobile Phone Tools Moris1. It won't stay deleted, 2. Program Lies. It claims to be (C:\Program Files\Intervideo\WinDVD\DVDCheck.exe) which is non-existent.Motorola Phone Tools Fortyse7enmotorola phone tools A1exsystem couldnt end this exe while shutdown... adriaconnectionMotorola phone tools JDUBwatchdog.exe is the Opsware SAS agent that runs on Windows. Used for systems management. See also: Link (http://www.opsware.com) PatrickWIve uninstalled motorola mobile phone tools and it persists to come up, if your like me and have uninstalled the program feel free to kill it. otherwise keep it LukeUsed by Media Portal See also: Link (https://www.neuber.com/cgi-bin/stm/safe-to.pl?*mantis.team-mediaportal.com/view.php?id=1352$3A4$1NU0) ScottAppears to be part of a DVD program called Intervideo.Opsware Agent; part of an Enterprise OS monitoring tool. RemyIt seems to be a system configuration content which enables to predict driver related issues but sometimes harmful also Anishit's relater to giraffic video accelerator but not part of the main program. i assume it's some kind of spyware. MazzlesKeylogger ElliottService Name: OpswareAgent Description: Opsware Server Automation System management component Path to executable: c:\program files\opsware\agent\pylibs\watchdog\watchdog.exe SethSwagyolo magic generator ChickenPotPieThis is windows watchdog tool (WDT) it configures your internet or modem conection settings like snr migration in Dsl modems DiexIt's part of Hikvision iVMS software. Lyndon WilliamsI traced this file to BitDefender Total Security 2016. The path to the file is C:\Program Files\Bitdefender Agent. Sedgrickgot added when I downloaded winrar ummpossibly trojan or virus of some sort cought it on windows startup... can't find it afterwards Andy
الخلاصة :
يظهر هذا البرنامج بدون اعدادات وهو يعمل فى شريط taskbar فى الاسفل
نتيجة نزولة مع احد البرامج مثل : برنامج هيم فيجن للكاميرات المراقبة
بينزل معها هذا البرنامج بشكل تلقائى وهو بيحتاجة فى عمليات معينة
ومثله برامج اخرى

وظيفة البرنامج الاساسية هو مراقبة اداء لبرامج الكمبيوتر
وقد يكون فيروس اى بيتم انتحال نفس الاسم لكن الوظيفة مختلفة
لكى تتاكد شوف البرنامج بيعمل داخل programfiles ام Windows
لو ويندوز يبقى فيروس.

المرجع:
https://www.neuber.com/taskmanager/process/watchdog.exe.html
(https://www.neuber.com/taskmanager/process/watchdog.exe.html)https://www.file.net/process/watchdog.exe.html
https://www.symantec.com/security-center/writeup/2006-021011-3437-99

Rise Company
17-05-2019, 03:50
What is WatchDog.exe?

The genuine WatchDog.exe file is a software component of Motorola Phone Tools by Motorola.
Motorola Phone Tools is a utility software for managing Motorola phones through a PC. Watchdog.exe runs a process that detects when a phone is connected to the computer using a USB port. This is not an essential Windows process and can be disabled if known to create problems. Motorola Phone Tools lets users transfer photos, videos, documents and contacts between the phone and PC, or from phone to phone. The program can be also used to create ringtones, download drivers, updates, and help troubleshoot Motorola phones. Motorola Phone Tools is available for the Windows platform. Motorola was an American telecommunications corporation that began in Chicago, Illinois as Galvin Manufacturing Corporation in 1928. In 1943, the company went public and the name was changed to Motorola in 1947. At this time, Motorola's primary business was manufacturing and selling televisions and radios. With Explorer 1, Motorola began providing radio equipment for NASA for decades including during the 1969 moon landing. In 2011, Motorola split into two separate companies, Motorola Mobility and Motorola Solutions, after having lost $4.3 Billion from 2007 to 2009.
Watchdog stands for Motorola Phone Tools Watchdog
The .exe extension on a filename indicates an executable file. Executable files may, in some cases, harm your computer. Therefore, please read below to decide for yourself whether the WatchDog.exe on your computer is a Trojan that you should remove, or whether it is a file belonging to the Windows operating system or to a trusted application.
Click to Run a Free Scan for WatchDog.exe related errors (https://www.file.net/tools/pc-scan.html)


WatchDog.exe file information

https://www.rise.company/forum/images/imported/2019/05/9.png WatchDog.exe process in Windows Task Manager The process known as WindowsService1 (https://www.file.net/search.html?q=WindowsService1) or kwatchdog Application (https://www.file.net/search.html?q=kwatchdog+Application) or NVMS1000 (https://www.file.net/search.html?q=NVMS1000) belongs to software mobile PhoneTools (https://www.file.net/search.html?q=mobile+PhoneTools) or KACE Management Appliance (https://www.file.net/search.html?q=KACE+Management+Appliance) or WindowsService1 (https://www.file.net/search.html?q=WindowsService1) or NVMS1000 (https://www.file.net/search.html?q=NVMS1000) by Dell (http://www.dell.com/) (www.dell.com (http://www.dell.com)) or PrintMIB (https://www.file.net/search.html?q=PrintMIB) or Acer (http://www.acer.com/) (www.acer.com (http://www.acer.com)).
Description: WatchDog.exe is not essential for the Windows OS and causes relatively few problems. WatchDog.exe is located in a subfolder of "C:\Program Files (x86)"—in most cases C:\Program Files (x86)\mobile PhoneTools\ or C:\Program Files (x86)\Greatis\RegRunSuite\. Known file sizes on Windows 10/8/7/XP are 36,864 bytes (22% of all occurrences), 1,521,560 bytes and 10 more variants (https://www.file.net/process/watchdog.exe.html#). https://www.rise.company/forum/images/imported/2019/05/3.gif
It is a service (WB13WatchDog) running invisible in the background.
WatchDog.exe is not a Windows core file. There is no description of the program. The program has no visible window. WatchDog.exe is able to monitor applications, record keyboard and mouse inputs, connect to the Internet and manipulate other programs. Therefore the technical security rating is 39% dangerous, but you should also take into account the user reviews.
Uninstalling this variant: If you encounter difficulties with WatchDog.exe, you may want to safely remove the program using the uninstall program (https://www.file.net/info/uninstall.html?q=RegRun%20Security%20Suite%20Plati num@@mobile%20PhoneTools) of RegRun Security Suite Platinum or mobile PhoneTools (Control Panel ⇒ Uninstall a Program), search the support area on the Regrun (http://www.regrun.com) website or update (http://www.regrun.com) the program.
Recommended: Identify WatchDog.exe related errors (https://www.file.net/tools/pc-scan.html)
If WatchDog.exe is located in a subfolder of "C:\Program Files\Common Files", the security rating is 47% dangerous. The file size is 77,824 bytes (20% of all occurrences), 51,712 bytes and 7 more variants (https://www.file.net/process/watchdog.exe.html#). The program is not visible. The file is not a Windows system file.
If WatchDog.exe is located in a subfolder of the user's profile folder, the security rating is 68% dangerous. The file size is 23,040 bytes (66% of all occurrences) or 85,504 bytes. The program has no visible window. WatchDog.exe is not a Windows system file. There is no description of the program. The process starts when Windows starts (see Registry key: MACHINE\Run, User Shell Folders, TaskScheduler). WatchDog.exe is able to monitor applications.
External information from Paul Collins (http://www.pacs-portal.co.uk):
There are different files with the same name:[*=left]"Regrun2" must run at start up. Greatis Software's RegRun 3 (http://www.greatis.com/regrun3.htm) Security Suite which amongst other things replaces MSCONFIG. The WatchDog check for registry changes caused by trojan's, viruses, etc
[*=left]"Watch Dog Program" is not required to run at start up. For Compaq PC's. Associated with Compaq's internet services. Not required if you don't use services provided by them and may not be required even if you do
[*=left]"Watchdog" is not required to run at start up. Definitely part of the Mustek scanner drivers and software (for 600 III EP Plus and maybe others), launches from the Startup folder in the Start Menu, but not required as they give instructions on removing it on their webpage
[*=left]"WatchDog": Part of Motorola "Mobile Phone Tools" v3 - in a "Mobiile Phone Tools" sub-directory of Program FilesImportant: Some malware camouflages itself as WatchDog.exe, particularly when located in the C:\Windows or C:\Windows\System32 folder, for example Trojan.Gen or Trojan.Gen.2 (detected by Symantec), and UDS:DangerousObject.Multi.Generic or Trojan-Downloader.MSIL.Agent.vic (detected by Kaspersky). Therefore, you should check the WatchDog.exe process on your PC to see if it is a threat. We recommend Security Task Manager (https://www.neuber.com/taskmanager/index.html?ref=file.net) for verifying your computer's security. This was one of the Top Download Picks of The Washington Post and PC World.