ctrl+z :Shift + E :


Shift + X :


Shift + Q :Shift + A :
+ Shift :


Shift + Z : ~


Shift + W :


Shift + S :


Shift + R :


Shift + T :


Shift + G :


Shift + Y :


Shift + H :


Shift + N :


Shift + B :


Shift + V : {Shift + C : }


Shift + F : ]


Shift + D : [


Shift + J :


Ctrl + C :


Ctrl + X :


Ctrl + V :


Ctrl + Z :