. ء .
: ""

WiFi :

Wireless Fidelity , . , .

: .
3 :-
-WEP "Wired Equivalent Privacy"

.
WPA/WPA2 "WiFi Protected Access"
WPA2 WPA CCMP"Counter Mode CBC-MAC Protocol" AES"Advanced Encryption Standard"
WPA TKIP"Temporal Key Integrity Protocol" WEP .
WPA2 " " .

: .. sniffer .

sniffer


- :

* : :-


:-

: WPS injection WPS WPS Pin WPS pin .. WPS .. .

:

.. .. ݿ 111.111.111.11 111.111.111.0 111.111.111.255 80 .. 111.111.111.0 111.111.111.255 80 admin admin : routerpasswords.com admin admin .. rom-0 ..


4.4.4.4 /rom-0 4.4.4.4/rom-0 http://198.61.167.113/zynos .

:Default Gateway cmd start run cmd


ipconfig


Default Gateway 192.168.1.1routerpasswords.com find password


reset

.. Management .. .
WPS .


rom-0
:

nmap 192.168.1.1Default Gateway


23 telnet

telnet 192.168.1.1
Default GetawayLS sys

sys adminname mohamed

mohamed

+ rom-0 .

:-()

.. " 7 8 "

... .. Registry
.. XP .

linux WiFislax :-

.
linux kali linux .WiFislax .


sniffer .. sniffer

..
..

linux WiFislax

1 " " .

2 WPA2 .

3 .

.