4 DNS DNS " " DNS .

. .


DNS DNS DNS ɡ 3 DNS . .3 DNS :

1- Norton DNS: 3 DNS ݡ ..Ρ .

2- OpenDNS: DNS .

3- Yandex.DNS: " " DNS "" . 3 Basic DNS Safe ɡ Family .

3 DNS .. ѡ :

͡ [192.168.1.1].
admin.

ѡ Interface Setup LAN DNS Relay User Auto Primary DNS Server Secondary DNS . Save .DHCP DHCP Settings DNS Primary DNS Secondary DNS Save .TE Data Basic LAN . DHCP Server DNS Primary DNS Secondary Submit .