HDR HDR10 vs Dolby Vision

Blu-ray DVD Full HD 4K ɡ HDR. HDR HDR10 Dolby Vision. ǡ HDR . .HDR (High Dynamic Range)

HDR ѡ .
4K HDR ǡ ɡ .


4K ɡ HDR SDR .

HDR10 Dolby Vision


HDR10 ǡ MP3 ɡ HDR . Dolby Vision FLAC .
. Dolby Vision HDR10 .
Dolby Vision . HDR10 4000 nits Dolby Vision 10000 nits. 1 68 .
ɡ . ڡ 1000 nits ء 4000 nits.
Dolby Vision ǡ ǡ ǡ .

Dolby Visionɡ Dolby Vision Dynamic Metadata Control. . X X+5 . .
HDR10 . Dolby Vision ɡ .

HDR10 ǿ


Dolby Vision HDR10
Dolby Vision ǡ . Dolby Vision ɡ .ɡ HDR10 ѡ . .

HDR


HDR HDR10 . Dolby Vision .
ȡ HDR10.

HDR10 Dolby Vision


  • Dolby Vision .
  • HDR10 Dolby Vision .
  • Dolby Vision HDR10 .
  • Dolby Vision ǡ Blu-ray ǡ .
  • Dolby Vision AVSForum.