..ɡ ɡ ɡ .
ߡ ɡ .
.
ǡ .
ȡ () .
.

1948 5200 Ȼ .

1971 .
1993 1994 1270 53 .
(arthritis).
ɡ ɡ ޡ .
.
.
2002 2005 ǡ .
.
.
ǡ ǡ ֡ .
.
.

.

.
.
.
ߡ .
ɡ .
297 40 69 .
֡ ɡ ɡ .
.
2003 2004 .

ɡ .

ѡ ϡ .

2008 284 156 .
21 39 .
ɡ .

. ɡ ɿ

2005 13 ʡ .
. 2006 2007 .

ɡ . . ȡ .

. . .
ʡ ϡ .
.