Internet Archive
Internet Archive
archive.org

ʿ..

(Internet Archive) Wayback Machine ʡ :

ɡ ǡ 1996 2009 2009 300 Funston Avenue . ݡ ɡ . ɡ ǡ 20 ա 3 400000 7 463 Wayback Machine.web crawlers . The Wayback Machine ȡ . ʡ ȡ 2019 100 . ϡ ɡ ɡ .

ʿ..

25 Wayback ڡ TheNextWeb.ȡ ʡ Yahoo Answers.

ȡ ȡ - .

ʡ ʡ .

Internet Archive ɡ 70 .

ǡ 750 Wayback Machine .

ɿ

2018 ǡ ɡ Wayback .

2019 .

Gawker ѡ Internet Archive - .

Black Lives Matter .

ɡ ɡ .

2017 ɡ . ʡ ɡ .

ʡ ɡ .
ɡ Wayback ʡ " " ɡ ڡ .

ɡ ݡ . 800 Archive-It ʡ ɡ .

ɡ Archive-It " ".

ڡ ʡ .

ϡ ǡ ɡ .

:
https://archive.org
https://www.youm7.com/story/2021/8/1...%D8%A8/5426621
https://www.youm7.com/story/2020/11/...%D9%87/5050521