dyeek.com ɡ . .
ǡ ɡ .
2022
.
.
ߡ .
.
.
.
.
.

ߡ .
ɡ .
.
.
. .