Mas Samsung + hp + lenovo
Mas Samsung + hp + lenovo: Samsung + hp +lenovo

-------------------------------------------------------------------------

Head Office - Cairo
Address : 22,Jeddah St.,off Mohi Eldin Abou Elezz,Dokki, Giza
Tel : 33381250 - 33376689
Fax : 33381250 - 33376689

-------------------------------------------------------------------------

Service Center - Cairo
Address : 26 Jeddah,off Mohi Eldin Abou Elezz,Dokki, Giza
Tel : 33366886

-------------------------------------------------------------------------

Alexandria branch and Service Center
Address : 9Dr, Saed Fahmy St., Semouha
Tel : 03/4289302 - 03/4289303
Fax : 37493986

-------------------------------------------------------------------------

Sharm El sheikh Branch and Service Center:
Address : Naama Bay Sharm El Sheikh
Tel : 069 602220 - 069 602230

-------------------------------------------------------------------------

Assiut branch and Service Center
Address : 17,ElGalaa St.,
Tel : 08/82321315 - 08/82321325
Fax : 08/82321301

-------------------------------------------------------------------------

: https://www.facebook.com/M.A.S.Egypt.tech

http://masegy.com/

-