سنترال باناسونيك Panasonic NS500 تطبيق الموبايل Mobile Softphone
شرح ربط السنترال بالموبايل
How to install Mobile Softphone to Android
How to install Mobile Softphone to iOS

مميزات Mobile Soft phone للموبايل


تطبيق Mobile Soft phone للاندرويد


تطبيق Mobile Soft phone للاى فوناعدادات Mobile Soft phone للسنترال NS 500